Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 23 2018

thezebragirl
Ja jestem jedną z tych, która przywiązuje się do każdego miłego słowa. Tą, która zawsze wszystko wyolbrzymia. Zależy mi na innych o wiele bardziej, niż ja kiedykolwiek znaczyłam coś dla nich. Robię sobie nadzieje, a potem płaczę. Staram się tylko, żeby nikt nie zauważył tego, że jestem smutna.
http://givemeheaven.soup.io/
Reposted fromgivemeheaven givemeheaven vianoelle noelle
thezebragirl
Profesor: - Matematyka to kobieta, należy z nią rozmawiać. Proszę powiedzieć, co mówi do pana ta całka?
Student: - Wcale nie jestem taka łatwa na jaką wyglądam?
— Politechnika Rzeszowska
Reposted fromkjuik kjuik vianoelle noelle
Sponsored post
soup-sponsored
 
 
Reposted byZasadniczoNIE ZasadniczoNIE

June 23 2015

thezebragirl
Reposted frombluuu bluuu
thezebragirl
Reposted frombluuu bluuu
thezebragirl
Reposted frombluuu bluuu
thezebragirl
Reposted frombluuu bluuu
thezebragirl
Reposted frombluuu bluuu
thezebragirl
thezebragirl
Reposted frombluuu bluuu
thezebragirl
Reposted frombluuu bluuu
thezebragirl
thezebragirl
Reposted frombluuu bluuu
thezebragirl
Reposted frombluuu bluuu
thezebragirl
Reposted frombluuu bluuu
thezebragirl
thezebragirl
thezebragirl
Jak długo wytrzymasz brak kontaktu, zanim zupełnie zwariujesz?
— Grey's Anatomy
thezebragirl
3645 1aab 390

this is beautiful because it could mean anything. its like they have left you to finish off the sentence for yourself. it could be “let her know right now that she’s beautiful, that you love her, that you cheated, that you have cancer or that you are depressed, but there is one definite meaning to this and its: let her know right now before its too late, before you hurt her even more (if its bad), before its the wrong time and she doesn’t feel the same way (if its an emotion). that is why this is my absolute favourite picture on tumblr 

thezebragirl
9505 0a14 390
I Origins
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...